Tidigare_event_19_april_2017

Copyright © Bharati 2015 med ensamrätt

Bharati


Bharati tidigare event

Läs om Kultur- och samtalskväll 19/4 2017Hållbar ekonomi

utan att vara beroende av tillväxt?

med professor Göran Finnveden- Vi vill fundera på hur en samhällsutveckling kan se ut om man inte hela tiden har tillväxt i fokus som ett självändamål, utan istället utgår från vad vi vill uppnå i samhället, säger Göran Finnveden som  är professor i miljöstrategisk analys och vicerektor för hållbar utveckling på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 


Det finns skäl att tro att tillväxten kan avta i framtiden. Vad händer med samhället om den ekonomiska tillväxten stannar eller till och med backar, det frågar sig forskningsgruppen där Göran Finnveden är projektledare. Inom forskningsprojektet har man arbetat fram fyra testscenarier - bortom BNP - för att beskriva hur Sverige kan se ut år 2050. I scenarierna vill man hålla sig inom ekonomiska gränser, se till miljöaspekter, att grundläggande behov tillfredställs så som boende, social omsorg och god hälsa samt att resurser fördelas rättvist.Samtal & fika

Som fortsättning på kvällens föreläsning vill Bharati bjuda in alla deltagare att samtala kring fikaborden. Frågor att samtala om kan exempelvis vara: Är ekonomisk tillväxt ett bra mått för ett gott samhälle? Hur kan vi bygga en ekonomi  som gagnar alla? Det behöver finnas en balans mellan det som utnyttjas och återväxt. Hur hittar vi balansen? Kaffe, te och smörgåsar finns att köpa.Musik

Vi kommer att få lyssna till live-musik under kvällen.


Yoga-mindfulness

Prova yogabaserade närvaroövningar. Astrid Grensman, lärare i yoga-mindfulness och läkare, leder oss i några enkla övningar och en kort meditation. Övningarna görs sittande på stol.


En mötesplats

med yogatraditionens  filosofi & livsstil 

i fokus


Kultur- & samtalskvällar

under våren 2020

19:e feb   kl 18.15-20.30

1:a april   kl 18.15-20.30


Inträde 80 kr 

Te, kaffe och lättare förtäring finns att köpa.


Plats: Valhallav. 148, sal 1

T-bana Karlaplan. 

Lokalen tillhör Östermalms föreningsråd, som har en egen ingång nära busshåll-platsen på Fältöverstens baksida. Hitta


Få info om våra event, anmäl dig till Bharatis intresselista!

Medlem

Bli delaktig och stöd Bharati

Medlemsavgift 200 kr/kalenderår

Bankgiro 5020-4304. Ange att inbetalningen gäller medlemskap  samt ditt namn, din e-postadress och din postadress.

Läs om våra tidigare

Kultur- & samtalskvällar

Kontakt

E-posta Bharati


Postadress

Föreningen Bharati

Box 6223

102 34 Stockholm


Bharati tackar så mycket för foton:

Fotograf Roland Persson (Lars Ring i koloniträdgården) SvD foto (porträtt på Lars Ring) unsplash.com (naturbilder) Stina Balkfors (bilden på Johannes) Tillitsverket (bilden på Stina Balkfors)