Tidigare_event_14_sept_2016

Copyright © Bharati 2015 med ensamrätt

Bharati


Event 14 september 2016:


Kultur- och samtalskväll

En kväll om hälsa och livsstil


Lisa Danåsen Wikström berättar om hälsorörelsens historia och om dagens hälsomedvetenhet. Kunskapen om hälsa och friskvård har ökat mycket hos människor och i samhället. Samtidigt upplever många av oss problem som stark stress och brist på tillhörighet. I kvällens samtal tar vi upp frågor om hur vi kan bygga en livsstil som är värdefull för oss som individer och för vår omgivning.

Många människor har kunskap om vad vi behöver som individer för att ha så en bra hälsa och ett så bra välmående som möjligt. De flesta är mer eller mindre bekanta med begrepp som friskvård och egenvård. Det är väldigt positiva begrepp som handlar om att vi själva har insikter och kraft att förbättra vår situation. Vi ser också hur allt fler människor vill vara aktiva och hitta en livsstil där de mår bra fysiskt, psykiskt och själsligt.


Kvällen handlar om hur vår hälsomedvetenhet har vuxit fram, med fokus på hälsorörelsen roll i detta. Vi kommer att få möjlighet att tänka kring var vi är idag och vad vi nu behöver utveckla; i våra egna liv, i vår närmaste omgivning och på samhällsnivå. Trots att vi har fått det så mycket bättre på många områden finns det en hel del svårigheter som för stor stress och belastning eller upplevelse att tillit, tillhörighet och gemenskap minskar i samhället.


Lisa Danåsen Wikström (bilden) är sedan länge aktiv inom Hälsofrämjandet och har arbetat inom hälsa och friskvård i hela sitt vuxna liv. Hon kommer att ge oss en personlig berättelse ifrån sina erfarenheter och om hälsorörelsens framväxt i Sverige. Lisa är utbildad sjukgymnast och arbetar sedan 1997 i privat regi med helhetstänkande som grund; med avspänning, stresshantering, andning och en rörelsemetod som heter antigymnastik. Hon håller även kurser och föreläsningar samt driver Gullnäsgården, en kursgård som hennes pappa startade. Där hålls varje sommar kurser med inriktning bland annat på andning och avspänning.


Hälsorörelsens historia är en berättelse om både med- och motgångar och kampen för bättre hälsa. Den handlar om allt ifrån Are Waerland och Johan L Saxon som är två av förgrundspersonerna i början på 1900-talet till hur dagens hälsomedvetenhet ser ut. Hälsorörelsen ett inspirerande exempel på hur ett gediget arbete under lång tid kan leda till stora positiva förändringar för många individer och på samhällsnivå.


Många engagerade idealisters arbete ligger bakom mycket av den kunskap som har blivit en självklar del i våra dagliga liv och har till viss del även integrerats i hälso- och sjukvården: vikten av bra kost med en stor andel vegetariskt, att en aktiv livsstil, friluftsliv och motion ger oss bättre hälsa och välmående. Frisk- och egenvårdstänkandet har utvecklats ur Hälsorörelsen, att vi själva har kraft och förmåga att göra något för vår egen hälsa samt hälsokostaffärerna, hälsohemmens framväxt och ökande tillgänglighet av komplementär, alternativ och integrativ medicin.


Vetenskapliga studier har idag bekräftat mycket av det som hälsorörelsens pionjärer lyfte fram redan under tidigt 1900-tal. Läkare skriver ut motion på recept och möter allt fler patienter som vill vara aktiva och involverade för sitt eget tillfrisknande. Många människor söker sig till traditioner för personlig utveckling och helhetshälsa som yoga och tai chi och till komplementära behandlingsmetoder som akupunktur och olika massageformer.


Den ökade hälsomedvetenheten i samhället har också lett till att arbetsplatserna har fått ökat ansvar för medarbetarnas hälsa. Nu senast genom kraven på att utveckla och förbättra den psykosociala miljön.


Ändå är det svårt att lyckas få till en livsstil där vi verkligen kan utvecklas och må bra, upplever många, en livsstil som också värnar om allt som lever och växer. Som individer är vi en del av många olika sammanhang, både privat och i yrkeslivet, som begränsar hur vi kan utforma våra liv. Även inom företag och organisationer som prioriterar arbetsmiljöarbete kan man uppleva att de spelregler som finns på samhällsnivå, lokalt och globalt, sätter ramar för vad man lyckas uppnå.


Mycket positivt har uppnåtts för människors hälsa om vi ser i ett historiskt perspektiv. Det gäller i form av medvetenhet, kunskap och våra möjligheter att ta hand om vår hälsa och öka vårt välmående. Många har engagerat sig och gjort skillnad i litet och i stort. Tillsammans har vi möjligheter att vara delaktiga, stärka den goda utvecklingen och hitta nya vägar framåt. Ett sätt att börja är att bidra med sina erfarenheter och idéer. Välkommen att delta i kvällens samtal! Se nedan.Samtal & fika

Hur ser vägen framåt ut? Som fortsättning på kvällens föreläsning vill Bharati bjuda in alla deltagare att samtala kring fikaborden och hitta goda idéer för framtiden. Kaffe, te och smörgåsar finns att köpa.


I samtalen kan vi exempelvis fundera över frågor som: Våra egna möjligheter att göra positiva förändringar i vår egen livsstil och i vår omgivning? Hur behöver samhällsmiljön och arbetslivet vara utforma för att människor ska kunna utvecklas och må bra? Och i ett större sammanhang; vad kan ökad samverkan mellan skolmedicin och komplementära behandlingar leda till i ett globalt perspektiv?Musik

Vi kommer att lyssna på live-musik under kvällen.
Mindfulness

Prova yogabaserade närvaroövningar. Astrid Grensman, yogalärare och specialist i allmänmedicin leder oss i några enkla, välgörande övningar som alla kan delta i.
En mötesplats

med yogatraditionens  filosofi & livsstil 

i fokus


Kultur- & samtalskvällar

under våren 2020

19:e feb   kl 18.15-20.30

1:a april   kl 18.15-20.30


Inträde 80 kr 

Te, kaffe och lättare förtäring finns att köpa.


Plats: Valhallav. 148, sal 1

T-bana Karlaplan. 

Lokalen tillhör Östermalms föreningsråd, som har en egen ingång nära busshåll-platsen på Fältöverstens baksida. Hitta


Få info om våra event, anmäl dig till Bharatis intresselista!

Medlem

Bli delaktig och stöd Bharati

Medlemsavgift 200 kr/kalenderår

Bankgiro 5020-4304. Ange att inbetalningen gäller medlemskap  samt ditt namn, din e-postadress och din postadress.

Läs om våra tidigare

Kultur- & samtalskvällar

Kontakt

E-posta Bharati


Postadress

Föreningen Bharati

Box 6223

102 34 Stockholm


Bharati tackar så mycket för foton:

Fotograf Roland Persson (Lars Ring i koloniträdgården) SvD foto (porträtt på Lars Ring) unsplash.com (naturbilder) Stina Balkfors (bilden på Johannes) Tillitsverket (bilden på Stina Balkfors)