Läs mer Välkommen

Copyright © Bharati 2015 med ensamrätt

Bharati

Mer om Bharati


Många har erfarenhet av hur mycket yogautövande kan ge i form av ökad styrka, förbättrad hälsa och inre ro. Yogans filosof-iska grund är inte lika välbekant varken bland yogautövare eller i samhället i övrigt.


Föreningens namn Bharati betyder enkelt översatt inre röst. När vi är i nära kontakt med vårt inre kan vi lättare förstå våra egna genuina behov. I grunden är vi alla lika och när vi förstår oss själva kan vi också lättare förstå andra människor. Enligt yogafilosofin har vi alla ett gemensamt ursprung; allt och alla hör till samma familj. Vi behöver alla varandra; människor, djur, växter och jorden vi lever på och av.


Här hoppas vi möta dig, som tillsammans med oss, vill undersöka och visa hur yogas praktiska och teoretiska tillämpningar kan ge oss en rikare tillvaro. Snarare än att presentera färdiga svar vill vi söka dem tillsammans. Gemensamt kan vi bygga vidare på alla de positiva erfarenheter och kunskaper som människan har tillägnat sig under många tusen år.


Vi vill skapa en plats i det gemensamma rummet där vi lättare kan vara nära oss själva och finna vårt lugn och vår styrka. Närvaron och känslan av sammanhang kan sedan följa oss i vardagen och ge ringar på vattnet i vår omgivning.


Så tänkte vi börja

Vi vill ge möjligheter till berikande upplevelser och gemenskap genom att ordna olika former av små och större event. Det kan vara musik, dans och olika former av workshops som ger glädje och inspiration.


Vi planerar att anordna föreläsningar och ge utrymme för värdefulla samtal. Det kan vara om hur vi kan skapa välfärd och mer glädje för alla genom ökad samhörighet och delaktighet. Eller om utbildning, omsorg och hälsovård som sätter människors behov och välmående i första rummet.


Gemensamt för våra event är att vi vill arrangera dem som en helhet så att vi alla som deltar får möjlighet att inspireras, möta andra och få tillgång till ny kunskap och nya idéer.


Tillbaka

En mötesplats

med yogatraditionens  filosofi & livsstil 

i fokus


Kultur- & samtalskvällar

under våren 2020

19:e feb   kl 18.15-20.30

1:a april   kl 18.15-20.30


Inträde 80 kr 

Te, kaffe och lättare förtäring finns att köpa.


Plats: Valhallav. 148, sal 1

T-bana Karlaplan. 

Lokalen tillhör Östermalms föreningsråd, som har en egen ingång nära busshåll-platsen på Fältöverstens baksida. Hitta


Få info om våra event, anmäl dig till Bharatis intresselista!

Medlem

Bli delaktig och stöd Bharati

Medlemsavgift 200 kr/kalenderår

Bankgiro 5020-4304. Ange att inbetalningen gäller medlemskap  samt ditt namn, din e-postadress och din postadress.

Läs om våra tidigare

Kultur- & samtalskvällar

Kontakt

E-posta Bharati


Postadress

Föreningen Bharati

Box 6223

102 34 Stockholm


Bharati tackar så mycket för foton:

Fotograf Roland Persson (Lars Ring i koloniträdgården) SvD foto (porträtt på Lars Ring) unsplash.com (naturbilder) Stina Balkfors (bilden på Johannes) Tillitsverket (bilden på Stina Balkfors)