Om Bharati

Copyright © Bharati 2015 med ensamrätt

Bharati


Stadgar för föreningen Bharati

Paragraf 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Bharati.


Paragraf 2 Föreningens ändamål

Föreningen Bharati har sin utgångspunkt i yogafilosofin, som hävdar att vi alla - människor, djur och växter - är djupt förbundna med varandra. Vår livskvalité är beroende av hur väl vi kan samexistera, växa och utvecklas tillsammans. Vi delar alla samma längtan att uppleva trygghet, livsglädje och samhörighet, att uttrycka vår individualitet och leva i goda relationer.


Med föreningen Bharati vill vi främja denna vår önskan om ett bra liv, genom att skapa en bas, for gemenskap och livsglädje, for utbyte av kunskap och erfarenhet, för att ge och få och stöd att utvecklas både individuellt och gemensamt - i vår strävan att gå vidare i det liv vi verkligen vill leva.


Vår utgångspunkt är att yogafilosofin ska kunna genomsyra allt det vi gör - inte bara blänka till en kort stund under ett yogapass. Vi vill att den ska finnas med i vårt arbete, i vår fritid, i vårt samhällsengagemang. Och ge oss inspiration när vi är med familj, vänner och i alla andra möten med människor.


Föreningen ska medverka till fördjupande samtal, och främja sådana kulturella uttrycksformer som exempelvis konst, musik, hantverk, odling, film och litteratur, vilka kan bidra till en ökad livskvalite och närvarokänsla i våra liv.


Läs mer

Så ska föreningen Bharati arbeta för att nå sitt syfte, med mera

En mötesplats

med yogatraditionens  filosofi & livsstil 

i fokus


Kultur- & samtalskvällar

under våren 2020

19:e feb   kl 18.15-20.30

1:a april   kl 18.15-20.30


Inträde 80 kr 

Te, kaffe och lättare förtäring finns att köpa.


Plats: Valhallav. 148, sal 1

T-bana Karlaplan. 

Lokalen tillhör Östermalms föreningsråd, som har en egen ingång nära busshåll-platsen på Fältöverstens baksida. Hitta


Få info om våra event, anmäl dig till Bharatis intresselista!

Medlem

Bli delaktig och stöd Bharati

Medlemsavgift 200 kr/kalenderår

Bankgiro 5020-4304. Ange att inbetalningen gäller medlemskap  samt ditt namn, din e-postadress och din postadress.

Läs om våra tidigare

Kultur- & samtalskvällar

Kontakt

E-posta Bharati


Postadress

Föreningen Bharati

Box 6223

102 34 Stockholm


Bharati tackar så mycket för foton:

Fotograf Roland Persson (Lars Ring i koloniträdgården) SvD foto (porträtt på Lars Ring) unsplash.com (naturbilder) Stina Balkfors (bilden på Johannes) Tillitsverket (bilden på Stina Balkfors)